دفتر مرکزی لیماک افزار مبین

دفتر مرکزی لیماک افزار مبین

تهران
خيابان ميرزای شيرازی،‌ بالاتر از مطهری، كوچه عرفان
پلاک ۵، طبقه دوم، واحد ۴ - کد پستی: ۵ ۱۵۸۶۷۳۷۳۱
ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه ۱۷:۳۰ - ۹:۰۰ پنج شنبه ۱۳:۰۰ - ۹:۰۰ تلفن همراه: ۱۷۹۷ ۸۰۵ ۰۹۱۹ و ۴۰۳۵ ۱۰۱ ۰۹۳۹
شنبه
  • ۹:۰۰ صبح - ۱۷:۳۰ عصر
یک شنبه
  • ۹:۰۰ صبح - ۱۷:۳۰ عصر
دو شنبه
  • ۹:۰۰ صبح - ۱۷:۳۰ عصر
سه شنبه
  • ۹:۰۰ صبح - ۱۷:۳۰ عصر
چهار شنبه
  • ۹:۰۰ صبح - ۱۷:۳۰ عصر
پنج شنبه
  • ۹:۰۰ صبح - ۱۳:۰۰ عصر
جمعه
  • تعطیل