دفتر مرکزی لیماک افزار مبین

دفتر مرکزی لیماک افزار مبین

تهران بزرگ
خیابان میرزای شیرازی،‌ بالاتر از مطهری، کوچه عرفان
پلاک ۵، طبقه دوم، واحد ۴، کد‌پستی: ۵ ۱۵۸۶۷۳۷۳۱ ساعت کار:
شنبه تا چهارشنبه ۱۷:۳۰‌ تا ۹:۰۰ پنج‌شنبه‌ ۱۳:۰۰‌ تا ۹:۰۰، همراه:‌ ۱۷۹۷ ۸۰۵ ۰۹۱۹، ۴۰۳۵ ۱۰۱ ۰۹۳۹
1586737315
شنبه
  • ۹:۰۰ صبح - ۱۷:۳۰ عصر
یک شنبه
  • ۹:۰۰ صبح - ۱۷:۳۰ عصر
دو شنبه
  • ۹:۰۰ صبح - ۱۷:۳۰ عصر
سه شنبه
  • ۹:۰۰ صبح - ۱۷:۳۰ عصر
چهار شنبه
  • ۹:۰۰ صبح - ۱۷:۳۰ عصر
پنج شنبه
  • ۹:۰۰ صبح - ۱۳:۰۰ عصر
جمعه
  • تعطیل