● کالای باز شده یا دست دوم

در این بخش محصولات نو که جعبه آن باز شده، جعبه آن در حمل و نقل آسیب دیده، مرجوع شده و کاملا سالم است
و یا  کار کرده است ( دست دوم ) و یا تعمیر شده است با ضمانت هفت روزه برگشت کالا عرضه می‌گردد.

● کالای باز شده یا دست دوم

فیلترهای فعال