فیلتر

قیمت

قیمت

  • 9 ریال - 59,000,000 ریال

موجود بودن

موجود بودن

ویژند

ویژند

حساسیت قلم به فشار:

حساسیت قلم به فشار:

حساسیت قلم به زاویه:

حساسیت قلم به زاویه:

حساسیت قلم به چرخش:

حساسیت قلم به چرخش:

درگاه اتصال:

درگاه اتصال:

قلم باطری:

قلم باطری:

کلید روی قلم:

کلید روی قلم:

کلید گردان روی قلم:

کلید گردان روی قلم:

◄ وکام Wacom

◄ وکام Wacom

فیلترهای فعال