فیلتر توسط

قیمت

قیمت

  • 5,600,000 ریال - 38,500,000 ریال

برند

برند

موجود بودن

موجود بودن

حساسیت قلم به فشار:

حساسیت قلم به فشار:

حساسیت قلم به زاویه:

حساسیت قلم به زاویه:

انتهای قلم پاکن:

انتهای قلم پاکن:

قلم باطری:

قلم باطری:

درگاه اتصال:

درگاه اتصال: