vson-98x98.png vson-wp9612n.jpg vson-wp9612.jpg vson-wp9612n.jpg vson-wp9618.jpg vson-wp9618.jpg vson-wp9620.jpg vson-wp9620n.jpg vson-wp9625.jpg vson-wp9625n.jpg vson-wp9628.jpg vson-wp9622.jpg vson-wp9622n.jpg

مدل:

WP9652

WP9612

WP9612N

WP9618N

WP9618

WP9620

WP9620N

WP9625

WP9625N

WP9628

WP9622

WP9622N

اندازه:

متوسط (تقریبا A5 )

کوچک (تقریبا A6 )

حساسیت قلم به فشار سطح:

(8K) 8192

حساسیت صفحه LPI:

5080

قابلیت اتصال بی‌سیم به کامپیوتر:

ندارد

RF 2.4G

ندارد

Bluetooth و RF 2.4G

قابلیت اتصال بی‌سیم به اندروید:

ندارد

اتصال به گوشی اپل و اندروید

با نرم‌افزار eDraw

از طریق Bluetooth

دارد

ندارد

دارد

صفحه LCD Writer کاغذ دیجیتال:

دارد

ندارد

قابلیت ذخیره OffLine:

دارد

ندارد

کلید میانبر روی صفحه:

۴ عدد

۳ عدد

۶ عدد

۵ عدد

باطری قلم:

بدون باطری

قابل شارژ

بدون باطری

بدون باطری

قابل شارژ

قابل شارژ

بدون باطری

قابل شارژ

بدون باطری

قابل شارژ

قابل شارژ

بدون باطری