شما می‌توانید درصورت مشاهده ایراد فیزیکی یا الکترونیکی و یا در صورت باز نکردن محصولات، آن را تا ٧ هفت روز مرجوع و وجه خود را دریافت نمایید.

درصورتی که سفارش هزینه حمل داشته باشد و خرابی فیزیکی و الکترونیکی باشد هزینه حمل عودت داده خواهد شد و در غیر این صورت هزینه حمل، رفت و برگشت با خریدار می‌باشد.