wacom3-200x200.jpg

one-by-wacom.jpg

one-by-wacom.jpg

intuos.jpg

intuos-pro-01.jpg

intuos-pro-02.jpg

One buy Wacom

Wacom one

Intuos

Intuos Pro

Intuos Pro Paper

اندازه:

شماره فنی:

کوچک

متوسط

CTL-472

CTL-672

کوچک

متوسط

CTC-4110WL

CTC-6110WL

کوچک

متوسط

کوچک

متوسط

CTL-4100

CTL-6100

CTL-4100WL

CTL-6100WL

کوچک

متوسط

بزرگ

PTH-460

PTH-660

PTH-860

متوسط

بزرگ

PTH-660P

PTH-860P

صفحه لمسی:

ندارد

دارد

دقت صفحه LPI:

2540

5080

کلید میانبر روی صفحه:

ندارد

4 عدد

8 عدد

حساسیت قلم به فشار سطح:

(2K) 2048

(4K) 4096

(8K) 8192

حساسیت قلم به زاویه:

ندارد

دارد

ندارد

دارد

انتهای قلم پاکن:

ندارد

درگاه اتصال:

Micro-USB

USB-C

Micro-USB

USB-C

USB-C

قابلیت اتصال بیسیم:

ندارد

Bluetooth

Bluetooth فقط مدل‌های WL

Bluetooth

Bluetooth

کیت کاغذ:

ندارد

دارد