بیشتر هنرمندانی که بصورت Pixel کار می‌کنند مانند طراحان فرش با این مشکل مواجه هستند که در زمان Zoom بالا که Pixelها دیده می‌شوند حلقه دور نشانگر ( Cursor ) و همچنین چون با سرعت به اصطلاح Pixel می‌زنند، منوی کلید راست فعال می‌شود، و باعث مزاحمت در کارشان می‌شود، برای حذف حلقه دور نشانگر ( Cursor ) و منوی کلید راست مراحل زیر را انجام دهید.
۱ - وارد Setting شوید و سپس Devices، در منوی سمت راست Pen & Windows Ink و تیک Show visual effects را غیر فعال کنید، با این کار حلقه دور نشانگر ( Cursor ) حذف می‌شود. و یا با زدن کلید Win صفحه کلید و جستجوی pen settings وارد Pen & Windows Ink شوید.

pen-setting-01.jpgpen-setting-02.jpgpen-setting-03.jpgpen-setting-04.jpgpen-setting-05.jpg

۲ - برای حذف منوی کلید راست وقتی قلم را در حالت فشار نگه می‌دارید، وارد Control Panel شوید. برای باز کردن Control Panel با زدن کلید Win کلمه Control Panel جستجو کنید، بعد از باز شدن پنجره Control Panel وارد Pen and Touch شوید سپس Press and hold را انتخاب و کلید ...Settings را بزنید و تیک بالا سمت چپ Enable press and hold for right-clicking  را بردارید و کلید OK را بزنید.

pen-setting-01.jpgpen-setting-02.jpgpen-setting-03.jpgpen-setting-04.jpgpen-setting-05.jpgpen-setting-06.jpg