فیلتر

قیمت

قیمت

  • 66 ریال - 70 ریال

موجود بودن

موجود بودن

سازگار با سیستم عامل:

سازگار با سیستم عامل:

● وکام وان Wacom one

مشخصات قلم و نمایشگرهای وکام وان Wacom one Pen Display

مدل

شماره فنی

اندازه تقریبی

محدوده فعال

ورودی تصویر

صفحه لمسی

دقت تصویر

پاکن انتهای قلم

حساسیت قلم
به فشار

حساسیت قلم
به زاویه

دقت صفحه

قابل اتصال
به اندروید

Wacom One

DTC-121

12 اینچ

۱۴۵ × ۲۵۷

 USB-C, HDMI

ندارد

۱۰۸۰ × ۱۹۲۰

ندارد

۴۰۹۶ سطح (4K)

±60 درجه

5080LPI

دارد

DTH-134

13 اینچ

۱۶۶ × ۲۹۴

دارد

DTC-133

HDMI

ندارد

● وکام وان Wacom one

فیلترهای فعال