فیلتر توسط

اندازه:

اندازه:

حساسیت قلم به فشار:

حساسیت قلم به فشار:

دقت صفحه:

دقت صفحه:

انتهای قلم پاکن:

انتهای قلم پاکن:

قلم باطری:

قلم باطری:

صفحه لمسی:

صفحه لمسی:

درگاه اتصال:

درگاه اتصال:

دقت تصویر:

دقت تصویر:

ورودی تصویر:

ورودی تصویر:

سازگار با سیستم عامل:

سازگار با سیستم عامل:

سینتیک نمایشگر و قلم CintiQ Pen Display

نمایشگر با قلم Pen Display

سینتیک نمایشگر و قلم CintiQ Pen Display

8 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 8 از 8 مورد

فیلترهای فعال