دفتر مرکزی لیماک افزار مبین

دفتر مرکزی لیماک افزار مبین

تهران بزرگ
خیابان میرزای شیرازی،‌ بالاتر از مطهری، کوچه عرفان، پلاک ۵،
طبقه دوم، واحد ۴، تلفن همراه:‌ ۱۷۹۷ ۸۰۵ ۰۹۱۹ و ۴۰۳۵ ۱۰۱ ۰۹۳۹
1586737315
شنبه
  • ۹:۰۰ تا ۱۷:۳۰
یک شنبه
  • ۹:۰۰ تا ۱۷:۳۰
دو شنبه
  • ۹:۰۰ تا ۱۷:۳۰
سه شنبه
  • ۹:۰۰ تا ۱۷:۳۰
چهار شنبه
  • ۹:۰۰ تا ۱۷:۳۰
پنج شنبه
  • ۹:۰۰ تا ۱۷:۳۰
جمعه
  • ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰